Nyheter

2017-10-16 Nya medarbetare

Linn och Henrik har börjat hos oss

2017-10-06 Bygget av Enen 2

Montage solceller

2017-09-28 Nya bostäder vid Hammaren och Städet

I anslutning till den befintliga bebyggelsen vid Östmarksvägen och Bruksallén planeras två nya flerbostadshus.

2017-09-18 Renovering Nya Torggatan 2

Vi fortsätter med vårt underhållsprogram vid Nya Torggatan

2017-08-22 Biografgatan får ett lyft

Torsby Bostäder samarbetar med kommunen med att iordningställa utemiljön på Biografgatan

2017-06-12 Nya hyreshus vid Hammaren

Detaljplanen har vunnit laga kraft, vilket betyder att vi fått klartecken att bygga hus på området. Vi går nu vidare med planering för att bygga nya hyreshus vid kv Hammaren/Bruksallén.

2017-06-01 En blomma till en av våra trognaste hyresgäster

VD Håkan Laack överlämnar en blomma till Marianne som bott i samma lägenhet i Alstigen en herrans massa år.

2017-05-19 Ytterligare en tvättstuga på Kilåsen klar!

Nu har vi fräschat upp ytskikten i vår tvättstuga, se så fint det blev! Den är öppen för bokning från och med idag.

2017-04-18 Renovering av tvättstugan på Lingonvägen klar!

Nu har vi fräschat upp ytskikten i vår tvättstuga på Lingonvägen!

2017-04-06 Torsby Bostäder vågar och tar fajten för landsbygden

I Torsby biter man i det sura äpplet och bygger ändå.