Nyheter

2017-01-04 Ledig lokal

Affärslokal med bästa läge

2016-12-19 Utökade bussförbindelser med busslinje 98

Nu finns det fler turer för anropsstyrd busslinje i Torsby samhälle. den går via fler bostadsområden till centrum och börjar sin återtur 1,5 tim senare. Från och med december 2016 går den varje vardag. Här finns tabellen

2016-12-15 Hyran 2017

Vi höjer hyran med 0.55% från och med 1 januari 2017

2016-09-16 Wienerkonditoriet flyttar

2016-09-07 Rotrenovering Nya Torget 3

Vi fortsätter investera i våra fastigheter, nu med kv Banken Nya Torget 3

2016-09-04 Ny busslinje Ria Kilåsen

Ny busslinje har startats. Torsby-Svenneby-Granevik Linje 97, via Ria Kilåsen.

2016-06-29 Kommunen bygger ny GC-väg vid Aspen

Kommunen bygger ny gång och cykelväg strax norr om kv Aspen / Valbergsvägen

2016-06-22 Vi förbättrar utemiljön

Vi höjer nu takten och byter ut och kompletterar lekutrustning mm vid våra bostadsområden. Allt för våra hyresgästers ökade trivsel

2016-06-01 Nu är vi igång med bygget vid kv Enen.

2016-03-17 Nya hyreslappar.

Nästa hyreslapp kommer att se lite annorlunda ut