Måla och tapetsera själv

Fråga Torsby Bostäder om  du vill måla och tapetsera själv, arbetet måste utföras fackmannamässigt.
Torsby Bostäder har en informationsbroschyr hur man ska gå tillväga.
Om vi måste göra om efter dig blir du skadeståndsskyldig.
Om du tar en kopia på ditt hyreskontrakt och går till Karl Hedin AB i Torsby, så får du samma rabatt som
Torsby Bostäder har på tapeter i ett visst urval.
Tapetserarbord och diverse målarverktyg har vi för utlån från kontoret.