Fåglar

Man kan lockas att sätta upp fågelbord eller hänga upp olika
typer av fröpåsar eller liknande på sin balkong och det kan man
kanske anse att det är trevligt. Tyvärr blir det en hel del spill
under dessa anordningar och det drar till sig ohyra, skadedjur
såsom möss och råttor.

Fåglar får inte matas - det kan locka till sig råttor och möss.

Det kan vara trevligare att gå ut i närområdets natur och
mata fåglarna där dom trivs och hör hemma.