Välkommen till Torsby - din studieort

                                                                            

Vi på Torsby Bostäder  kan erbjuda dig ett boende i vanliga hyreslägenheter
- alltså inga speciella studentlägenheter.

Vårdnadshavarna står ansvariga på kontraktet. Till varje hyresavtal kopplas en speciell ”nollvision” – allt för att få ett lugnt och tryggt boende.

Du kan antingen hyra en lägenhet själv eller tillsammans med någon kamrat.
Att hyra tillsammans är ju billigast.  

Sök aktivt efter bostad på egen hand via vår hemsida under ”mina sidor”

http://www.torsbybostader.se/User/MyPagesLogin.aspx?cmguid=c80865e7-dea9-4e5d-ad2c-ca43073f16c4

Läs mer under ”så här söker du bostad”
Var ute i god tid med registreringen, då ökar du dina chanser att få just det boendet du önskar. Samma dag som du registrerar dig, börjar du samla poäng. Du får en poäng per dag. Det är vårdnadshavaren som ska stå som sökande.

Bostadsgaranti

Är du första års elev på Stjerneskolan och uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag och inte lyckats få någon lägenhet via våra lediga lägenheter så kan du åberopa bostadsgarantin.
Du kan anmäla dig till bostadsgarantin mellan den 1 juni och 15 juli. Du skickar/mailar och meddelar att du söker bostadsgaranti.

Tanken med bostadsgarantin är att den endast fungerar som en backup, om du inte lyckats få den önskade lägenheten.

Bostadsgaranti innebär att du får ett boende som för tillfället finns ledigt och du kan inte välja bostadsområde eller boendetyp själv. Du kan också bli erbjuden del i större lägenhet. Inflyttning kan ske så snart en lägenhet finns tillgänglig eller senast 1 oktober.
Tackar du nej till fler än två erbjudanden så omfattas du inte längre av bostadsgarantin.

Om du får en lägenhet genom bostadsgarantin så behåller du dina insamlade poäng. Om du inte är nöjd med det boendet du fått kan du då fortsätta söka annat boende hos oss.

 

 

Vill du ha en lägenhet med studeranderabatt har vi dessa i Ria-området

1 ro k .................  hyra 2910 kr/mån

2 ro k .................  hyra 4568 kr/mån

3 ro k .................  hyra 5082 kr/mån

 

Ovanstående hyror gäller endast för ungdomar som studerar på Stjerneskolan i Torsby och uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag.

Även sommarlovsrabatt (dvs hyresfritt juni o juli) för lägenheter i Ria, gäller efter att man hyrt ett år och upphör efter sista läsåret. 

Samtliga våra lägenheter har fiber-nät installerat

 

Vi hoppas och tror att du kommer att trivas i Torsby.

Vill du ha mer information om bla nollvisionen mm – kontakta bostadsförmedlingen 0560-27241