Inflytt

Välkommen till Din nya lägenhet!

 

Flytta in                   

Du har rätt att flytta in senast klockan 15.00 dagen då ditt hyresavtal börjar att gälla.
Är det en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in senast klockan 15.00
den första vardagen efter helgen.
Lägenheten besiktas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det
kan ändå finnas brister som inte har upptäckts. 
Finns det något som du är missnöjd med så är det viktigt att du
omedelbart hör av dig så att problemen åtgärdas. 
Du kan exempelvis inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt,
om du själv har städat lägenheten efter att du flyttat in.

Nycklar               

Nycklar hämtar du hos Torsby Bostäder, för att kvittera ut nycklarna
måste du betalt din första hyra.  

Hemförsäkring

Glöm inte att teckna en hemförsäkringom något skulle hända, oavsett om du är drabbad
eller vållande av skada. Om du redan har en hemförsäkring måste du komma
ihåg att meddela försäkringsbolaget att du ska flytta.

Adressändring  

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Vårda din lägenhet

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet och vad därtill hör.
När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på.
Se mera tips i din hyresgästpärm under "mina sidor".