Ljudstörningar

Hänsyn och omtanke av våra grannar 

Till att börja med kan man gå till sig själv, hur vill jag bli bemött, hur vill jag ha min omgivning och
hur vill jag ha min boendemiljö. Störningar till grannar är något man skall beakta och ta hänsyn till.
Därför har vi vissa policys inom Torsby Bostäder AB, och dessa avviker inte speciellt från de
normer som övriga bostadsbolag använder, ej heller till Boverkets lagar och rekommendationer.

När man bor hos oss skall man tänka på följande:

Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att inte föra samtal i allt för hög samtalston,
eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggning eller ha volymen på TV`n alltför högt.
Det händer ofta att man själv inte upplever nivån lika högt som sina grannar gör, därför kan det
vara på sin plats att man hjälps åt inom hushållet att väga av en bra nivå.

En enkel tumregel är att ingenting skall höras in till grannarna. Detta innebär dygnet om men
är extra angeläget från kl 22:00 på kvällen till kl 08:00 på morgonen,
eftersom man skall kunna sova ostört.