Cyklar

Det finns tillfällen då vi alla behöver ta oss ut snabbt eller bli hämtade av sjuktransport.
Vid dessa tillfällen måste trapphus, entréhall, källarkorridorer, allmänna utrymmen
hållas fria så att passage kan ske snabbt och säkert för både den som skall transporteras
ut som för de som kommit för att hjälpa er. Det är ambulans och räddningspersonal
som vi nämner här, men det kan också vara taxi, färdtjänst eller anhörig.

Boende i fastigheten skall också kunna förflytta sig inom byggnaden utan att riskera
ramla och skada sig.

Därför är det inte tillåtet att ställa cyklar i trappuppgångarna eller på andra ställen som kan
hindra passage och försvåra utrymning vid ex brand eller ambulanstransporter.

Cyklar ställs ute i cykelställ eller - där det finns - i särskilda cykelrum.

Visa hänsyn och omtanke om dina grannar.