Grilla

Använd gärna de gemensamma grillplatserna på gårdarna, inom våra bostadsområden.

Tänk på följande!

Om du tar med en egen grill ut på gården - tänk då på vindriktning,
avstånd till grannarna samt brandrisk - placera grillen långt ifrån fasaden.

Tänk på att plocka med skräp, och att släcka glöden, innan du lämnar platsen.

Gasol- och kolgrill är alltid förbjudet på balkong och uteplats pga brandrisken.

Om du vill grilla på din balkong eller uteplats är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar. När du grillar kommer röken/matoset direkt in i husets ventilation och dina grannar kan besväras av lukten. Prata gärna med dina grannar innan du börjar grilla och avstå om någon motsätter sig din grillning.
Kom ihåg att det endast är tillåtet med elgrill.