Hushållsel

Hushållsel ingår inte i din hyra.

Kostnaden för hushållsel är uppdelad i två delar:
en kostnad för elnätet, enkelt uttryckt de ledningar och kablar som behövs för att transportera elen från produktionskällan till slutförbrukningen i din lägenhet och en kostnad för den faktiska elen som passerar genom elnätet. Kostnaden för elnätet är inte valbar utan debiteras av ELLEVIO och består i en fast årlig kostnad samt en rörlig kostnad per förbrukad kWh.

Torsby Bostäder rapporterar in dig som kund till ELLEVIO när du tecknar hyresavtal.

Den andra delen av kostnaden för hushållsel debiteras av elhandelsföretag och detta väljer du själv. Tänk på att det är viktigt att göra ett aktivt val här. Om du inte gör det riskerar du att hamna på anvisat elavtal (ibland kallat tillsvidare pris), dessa avtal är oftast lite dyrare.

Om du vill jämföra elpris kan de göra detta på www.elpriskollen.se eller www.elskling.se