Utflytt

Dags att flytta? Då hoppas vi att du har trivts bra i din lägenhet hos Torsby Bostäder och att du också kommer att trivas i ditt nya hem.
Här har vi samlat lite tips och hjälpfull information om hur det fungerar när du flyttar ut ur din lägenhet.

Boka tid för besiktning

Boka tid med kontoret när du ska flytta ut. Det är viktigt att du väljer en tid då du kan närvara, så att du och besiktningsmannen kan gå igenom lägenheten tillsammans.

Vid slutbesiktningen ser besiktningsmannen över om det finns skador eller slitage i lägenheten utöver vad som är normalt och att städningen är ordentligt utförd. Brister noteras som en anmärkning i besiktningsprotokollet. Vi rekommenderar att du är med vid slutbesiktningen så ni tillsammans kan diskutera eventuella tveksamheter.

Återställ lägenheten

Om du tagit ner saker som hör till lägenheten, till exempel innerdörrar, badrumsskåp och hatthylla, är det viktigt att du sätter tillbaks dem innan besiktningen.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtlliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

El

Meddela ditt elbolag att du ska flytta senast 30 dagar före utflyttningsdagen. 

Flytta tjänster för telefon, surf och tv 

Beställ flyttning (eller uppsägning) av dessa tjänster hos din leverantör i god tid.

Flyttstädning

När du flyttar från lägenheten måste du självklart städa efter dig. Har du slarvat eller om du lämnar din lägenhet ostädad måste du betala för städkostnaden. Glöm inte att även städa och töm balkong, garage och förråd.

Grovsopor och skräp

Det blir ofta mycket sopor i samband med en flytt. Det mesta går att sortera vid våra miljöstationer. 
Om du behöver kasta möbler, tv-apparater eller andra skrymmande saker i samband med flytten måste du lämna dessa på någon av kommunens återvinningscentraler.

Nycklar

Lämna alla nycklar till Torsby Bostäder. Det gäller både för lägenheten, tvättstugan och eventuella extrautrymmen som garage och förråd. Saknas nycklar debiterar vi låsbyte enligt gällande dagspris f.n 1000:-.
Utflyttningsdag är den sista i månaden.Om den dagen infaller på en helg eller helgdag är det nästa vardag som gäller som utflyttningsdag