Socialt förtur

Medicinsk/synnerliga skäl förtur

För att vi ska kunna behandla ärendet behöver ditt tillstånd styrkas med läkarintyg eller annan dokumentation.  

 

 

Ansökan om medicinsk förtur

Personuppgift