Socialt förtur

Medicinsk/synnerliga skäl förtur

För att vi ska kunna behandla ärendet behöver Ditt tillstånd styrkas med läkarintyg eller annan dokumentation.  

 

 

Förtur-Ansökan om Medicinsk- och socialförtur (PDF-182kb)