Personuppgifter

 

När du söker lägenhet behöver vi lagra en del information om dig i våra system.
Detsamma gäller för dig som redan bor hos oss.
Uppgifterna använder vi bland annat för att kunna fördela lediga lägenheter, skapa kontrakt och skicka ut hyresavier.

Exempel på personuppgifter som vi sparar är namn, adress, lägenhetsnummer, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
Eftersom vi gör en kreditupplysning på blivande kunder så lagrar vi även en del ekonomisk information om dig.

Personuppgifter behandlas även i andra verksamhetssystem som till exempel tvättstugebokning och porttelefoner.

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning exempelvis nätleverantör, inkassobolag, vaktbolag, fiberleverantör m.fl.

Uppgifterna bevaras så länge de av någon anledning kan anses vara riktiga och relevanta, i förhållande till ändamålet och gallras efter gällande dokumenthanteringsplan.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt ha rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig.
Kontakta oss i så fall på info@torsbybostader.se eller tel 0560-27245