Parkeringar

 

Motorvärmare

På våra områden har vi bilplats med motorvärmare att hyra.
I första hand hyr vi ut till hyresgäster som inte har avtal på bilplats.
I mån av tillgång hyr vi sedan ut till externa kunder.
P-platser hyrs ut via arrendeavtal vilket innebär att du själv
ansvarar för snöskottning om du hyr en sådan.

Garage och Carport

På några få områden finns även garage och carport att hyra.
I första hand hyr vi ut till hyresgäster som inte har avtal på bilplats.
I mån av tillgång hyr vi sedan ut till externa kunder. 

Övriga parkeringar

Besöksparkering - här kan dina besökande stå i max 24 timmar.

Parkeringar utan stolpe - här får du stå enligt anvisade skyltar.

 

På alla våra parkeringar får du bara parkera personbilar i körbart skick.
Annars blir det svårt att underhålla parkeringen

Bevakning av våra parkeringar sköts av Q-Security.

 

Bilfritt

Alla våra bostadsområden skall vara bilfria på innergården.
Bara vid in/utflytt får man köra in och om man har större transporter.

Du kan få ett parkeringstillstånd utfärdat av oss för att slippa böter.   

 

Kontakta kontoret för mer information.

0560-27240