Hemförsäkring

Ansvar och trygghet

Torsby Bostäder AB har krav på våra hyresgäster att man skall ha ett fullständigt försäkringsskydd
för sitt bohag samt sin lägenhet inkl. lägenhetsförråd. 
Denna försäkring skall skydda hyresgästen, i de fall hyresgästen eller dennes utrustning förorsakar
skador på lägenhet eller den byggnad lägenheten inkl. lägenhetsförrådet är förlagd till.

Torsby Bostäder AB har en fastighetsförsäkring för samtliga byggnader och fastigheter som
ingår i bolagets ägo. Denna försäkring skyddar bolaget samt hyresgästerna i de fall det uppstår
stora skador, självrisken är för närvarande ca: 80 000 kr.

Skulle en hyresgäst förorsaka en skada och inte själv ha en hemförsäkring kommer
Torsby Bostäder AB att rikta ersättningskrav, motsvarande självrisken, mot den hyresgäst som anses
förorsakat skadan. Har hyresgästen en egen hemförsäkring blir detta en reglering mellan berörda
försäkringsbolag, och hyresgästen erlägger endast den självrisk som man har i sitt eget försäkringsavtal.

Kravet på hemförsäkring är en trygghet för våra hyresgäster och kan spara stora kostnader för båda parter.