Förtur

 

Hos Torsby Bostäder AB kan du få förtur om du har långt pendlingsavstånd, speciella medicinska behov, eller vid andra synnerliga skäl.

Förturssökande kan inte ställa krav på geografiskt läge, utan enbart på lämplig lägenhet.
Max två erbjudanden gäller.

  

Arbetsmarknadsförtur
Arbetsmarknadsförtur kan du söka som fått anställning i Torsby och bor mer än 8 mils bilväg eller har mer än 1.5 timmars pendlingstid, enkel resa. För att vi ska behandla ärendet behöver det styrkas med ett anställningsbevis. Ansökan om förtur ska göras innan du flyttar till orten eller inom en månad efter anställningen.

Medicinsk förtur för boende i Torsby kommun.
För att vi ska kunna behandla ärendet behöver ditt tillstånd styrkas med läkarintyg.

Synnerliga skäl måste styrkas med dokumentation.

 

Använd de bifogade blanketterna för att ansöka om förtur.

Skriv ut den och skicka in den tillsammans med intygen till:

Torsby Bostäder AB, Norra Industrigatan 4, 685 34 Torsby