Kontaktperson Stjerneskolan

Kontaktperson Anette Jonsson Mobiltel: 070-315 12 92. Telefontid tisdagar mellan 09.00-16.00

Torsby Bostäder och Stjerneskolan Torsby Gymnasium har kommit överens genom ett särskilt samarbetsavtal. Det innebär att man skall samarbeta kring kvalitet och attraktivitet och dessutom bostadsgaranti och en särskild kontaktperson för våra ungdomar som fått ny lägenhet. Det skall kännas tryggt att välja Torsby som studieort där man kan få tak över huvudet och en särskild kontaktperson, när man kommer till en ny skola och bostadsort.

Från och med höstterminen 2015 har alla studerande vid Stjerneskolan som sökt bostad och valt bostadsgaranti, erbjudits tak över huvudet inom Torsby Bostäders bestånd.