Arbetsmarknadsförtur

Arbetsmarknadsförtur

Arbetsmarknadsförtur kan Du söka som fått anställning i Torsby och bor mer än 8 mils bilväg eller har mer än 1.5 timmars pendlingstid, enkel resa. För att vi ska behandla ärendet behöver det styrkas med ett anställningsbevis. Ansökan om förtur ska göras innan Du flyttar till orten eller inom en månad efter anställningen. Du har ingen förtur till särskilda bostadsområden. Vid stor efterfrågan på bostäder kan göra det svårt att tillmötesgå ett exakt inflyttningsdatum eller önskat boende.

Förtur-Ansökan om arbetsmarknadsförtur

Förtur-Ansökan om arbetsmarknadsförtur-personuppgft