Nyheter

2018-08-15 Hammaren 4:44 och Städet 2

Nu är vi igång med bygget.

2018-07-06 Vi bygger om kontoret - ursäkta röran.

Kontoret är stängt under v 28-29 den 9 till 20 juli.

2018-05-04 Ny utemiljö RIA

Vi gör nu en större insats i sommar för utemiljön vid Ria området

2018-04-12 kv Björken ett framtida bostadsområde

Torsby Bostäder har fått in förslag om utformning från arkitekter.

2017-12-08 Hyran 2018

Torsby Bostäder har förhandlat med Hyresgästförening om nya hyror from 1/1 2018.

2017-11-23 Visning Enen 2

På onsdagen fick presumtiva hyresgäster titta på de 20 lägenheterna i Enen 2

2017-10-16 Nya medarbetare

Linn och Henrik har börjat hos oss

2017-09-18 Renovering Nya Torggatan 2

Vi fortsätter med vårt underhållsprogram vid Nya Torggatan

2017-08-22 Biografgatan får ett lyft

Torsby Bostäder samarbetar med kommunen med att iordningställa utemiljön på Biografgatan

2017-06-12 Nya hyreshus vid Hammaren

Detaljplanen har vunnit laga kraft, vilket betyder att vi fått klartecken att bygga hus på området. Vi går nu vidare med planering för att bygga nya hyreshus vid kv Hammaren/Bruksallén.