Nyheter

2018-11-20 Bokbussen kommer

till våra bostadsområden.

2018-11-16 Hammaren 4:44 och Städet 2

Nu är vi igång med bygget av fler lägenheter i två nya flerfamiljshus.

2018-10-11 kv Björken ett framtida bostadsområde

Torsby Bostäder har fått in förslag om utformning från arkitekter.

2018-10-10 Nu släpps lägenheterna för kontraktsskrivning vid Hammaren och Städet

Eftersom efterfrågan varit stor släpper vi redan nu lägenheterna för kontraktsskrivning.

2018-09-21 RIA Utemiljö

Under sommaren har ett större upprustningsprojekt för utemiljö utförts.

2018-07-06 Vi bygger om kontoret - ursäkta röran.

Vi renoverar våra lokaler för att både ni och vi skall trivas och att det skall fungera bättre.

2018-05-04 Ny utemiljö RIA

Vi gör nu en större insats i sommar för utemiljön vid Ria området

2017-12-08 Hyran 2018

Torsby Bostäder har förhandlat med Hyresgästförening om nya hyror from 1/1 2018.

2017-11-23 Visning Enen 2

På onsdagen fick presumtiva hyresgäster titta på de 20 lägenheterna i Enen 2

2017-10-16 Nya medarbetare

Linn och Henrik har börjat hos oss