Viktig information till dig som har TV via Telia

Viktig information till dig som har TV via Telia - eventuella förändringar den 1 juli 2019

Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler.

Telia vill ge information i tid om en pågående förhandling med en av sina leverantörer som kan komma att resultera i att några kanaler tas ur vårt utbud den 1 juli på obestämd tid. Det gäller kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, NFL Networks, ESPORT TV och TV3 Sport. Det här är naturligtvis en jättetråkig situation och vi beklagar att det orsakar problem för våra kunder. Högsta prio för oss är att våra kunder får information i så god tid som möjligt om vad det här kan innebära.

På telia.se/tvinfo kommer kunderna alltid hitta den senaste informationen. Där förklarar telia varför, vad man får istället och ger svar på vanliga frågor. Man meddelar idag sina slutkunder om ovan och hänvisar även dem till telia.se/tvinfo.

Om telia inte kommer överens om ett nytt avtal stängs nedan kanaler ner den 1 juli 2019, men telia jobbar beslutsamt för att det inte ska ske. 

Detta gäller även motsvarande HD-kanaler.