Vi bygger om kontoret - ursäkta röran.

Vi renoverar våra lokaler för att både ni och vi skall trivas och att det skall fungera bättre.
Kontoret är stängt under v 28-29 den 9 till 20 juli.
Och vi öppnar igen den 23 juli i provisoriska lokaler på samma adress.
Arbetet kommer att pågå till och med oktober och vi ber om överseende.