Vi bygger om kontoret - ursäkta röran.

Vi renoverar våra lokaler för att både ni och vi skall trivas och att det skall fungera bättre.
Under tiden för ombyggnaden jobbar vi i provisoriska lokaler på samma adress.
Arbetet kommer att pågå till och med oktober och vi ber om överseende.