Vatten

Torsby kommun byter sina vattenmätare i våra fastigheter under juni månad.

Detta kan innebära något sämre vattentryck under ca 10 minuter.