Stort tack till alla som deltagit i vår hyresgästenkät!

Vi vill tacka er alla som under hösten deltagit i vår hyresgästenkätundersökning!

Ni har alla bidragit med värdefulla åsikter som vi under vintern och våren har bearbetat. Vi behöver era synpunkter som bekräftelse på hur vi kan bli bättre, hur ni upplever och vill ha er boendemiljö.

En viktig fråga för merparten av er hyresgäster är möjlighet till källsortering. Miljö är en viktig fråga och vi vill utöka möjligheten till källsortering och planerar omfattande åtgärder för att tillgodose era önskemål. Vi har tagit ytterligare ett kliv för att bidra med insatser för vår miljö och deltar nu i Klimatinitiativet. Ni kan läsa mer om detta på vår hemsida, samt hos SABO, sabo.se.

Här kan du se vårt deltagande i Klimatinitiativet

Vi färdigställde förra året ett stort projekt med ombyggnation av utemiljön i bostadsområdet Ria och nu under sommaren planeras stora åtgärdsplanerna utemiljön i Aspen & Alstigen.

 

Vinnarna i vår tävling blev Siv Olsson & Jonny Lööf som vann en hyresfri månad. De fick den 12/4 komma hit på uppvaktning med blommor och ett bevis på deras insats.