Satsning på utemiljö

Torsby Bostäder satsar nu på insatser för ökad trivsel i utemiljön i ett flerårsprojekt vid bostadsområdena Ria Alstigen och Aspen i Torsby samt Slättenegården i Sysslebäck.

Länk till Nwt artikel

Den totala investeringsramen är ca 11 milj kr.

Här nedan visas omfattningen av åtgärderna på olika områden.

Alstigen:

2019 v 34 Nu är vi igång med dräneringsarbeten vid Alstigen 27 A.

och Alstigen 29 A

 

Aspen: