RIA Utemiljö

Under sommaren har ett större upprustningsprojekt för utemiljö utförts.

Här kan vi se nya bänkar, bord, plattläggning och lekutrustning samt ny asfalt.
Nya växter med träd och buskar kommer senare under hösten.