Hammaren 4:44 och Städet 2

Nu börjar det bli färdigt.

V 35

En del byggnadsarbeten och markjobb återstår vid Städet. Sen skall finputsning, funktions och driftstester samt besiktningar utföras. Kommunen kommer att färdigställa gång och cykelvägen utefter vattnet under hösten. Därefter kommer inflyttning att ske under månadsskiftet oktober/ november.

 
Snart dags att klippa gräset 

 

V 33
Vi fortsätter med köksmontage, innerdörrar och lister på Städet,
våning 1 och 2., innerdörrar och lister.
Utvändigt håller vi på med den sista kompletteringen.
Rör kompletterar i badrum och kök.
Nu har mark börjat med finplanering och plattläggning vid Städet

 

Hammaren 3: Vi har plockat ner det mesta av ställningen, det återstår lite
plåtjobb på skorstenarna.
Hammaren: Nu har köksskåpen kommit.
Städet: Målarna håller på med målning och tapetsering på botten- och
mellanvåningen.

v 24
Hammaren: Målning i trapphuset och ventilationsarbeten.
På tisdag kommer köken till mellan- och vindsvåningen.
Hammaren 3: Det återstår lite plåtjobb på taket. Målaren är klar med
rödfärgen på gavlar och baksidan. 
Städet: Målarna håller på för fullt och har grängat alla tak. Kakel är
satt i många badrum. Nästa vecka kommer parketten läggas.

v 20

Hammaren:

Ytskikt som tapeter och golv börjar komma på plats.
Fin utsikt från lägenheter.

v 19
Hammaren: Målaren blir färdig denna vecka. Mattläggaren har lagt
matta i badrummen. Elektriker har börjat komplettera med uttag och
brytare. Rörmokare hänger radiatorer. På måndag påbörjas
parkettläggning. Utvändigt pågår markarbeten. Plattläggning på
uteplatser och entré startar nästa vecka.


Städet: Plåtslageren håller på med beklädnad av kuporna. Panelen
pågår. Vi är färdiga med innerväggarna så målarna kan gå på i hela
huset med spackling och målning. Hissmontaget är snart klart.

Östmarksvägen 3. Här byter vi tak och har börjat med västra sidan.

 

v 14

Hammaren: Panelen och taket är nu snart klart och ställningen är på
väg att plockas ner. Alla tak invändigt är målade, väggarna ska nu
målas och tapeseras.
När ställningen har kommit upp på Hammaren 3 så plockar vi av
taket.

v 13
Hammaren: Vi fortsätter med panelen utvändigt, även på förrådet.
Takarbetena pågår med plåtbeklädnad på kupor och komplettering av
pannor. Nu har målarna börjat måla tak och väggar längst upp.

 

 

v 12
Hammaren: Nu har vi börjat med panel utvändigt, så nu börjar huset
bli rött. På taket fortsätter takarbetena med plåtbeklädnad. Invändigt
har målarna snart spacklat färdigt. Vi fortsätter med panelen nästa
vecka.

 

v 11

Hammaren: Invändigt är målarna i full gång med att spackla väggar.
Förrådsbyggnaden och sophuset har kommit upp. Vi fortsätter nästa
vecka med arbeten på taket och plåt på kupor.
Vi kommer även starta med utvändig panel under veckan.

 

  

v 10

Hammaren: Mellanväggarna på bottenvåningen är färdiga, och strax
klart på vindsvåningen.  På måndag börjar målare spackla väggar och
tak. Vi har börjat med förrådsbyggnaden och kommer stolpa upp sophuset
till veckan.
Plåtarbeten pågår med takhuvar och kupor.

Städet: Förrådsbyggnaden är regn och vindtät. Balkongtaken ska
iordningställas, så att plåtarbetena kan påbörjas nästa vecka.

v 07

Hammaren: Vi har börjat med mellanväggar invändigt på plan 2, och
kommer fortsätta med bottenvåningen under nästa vecka. Utvändigt
pågår plåtarbeten på balkongtak och takkupor


v 05
Denna vecka har vi börjat invändigt, insida ytterväggarna med plast
och reglar. Vi har börjat värma upp inne i huset så det är behaglig
temperatur.

v 04
Nu har de flesta tegelpannorna kommit på plats på Hammaren.
Plåtbeklädnad av balkongtak takkupor har påbörjats. Vi har också
börjat sätta i fönster.

 v03
Denna vecka har vi varit på taket på Hammaren. Vindskivor, fotbrädor
och hängrännor är på plats. Vi har även lagt en del tegelpannor.
Plåtslagaren kommer fortsätta nästa vecka med plåtinklädnad av
takkuporna. I mitten av veckan ska vi börja med fönstermontage.
På städet har vi börjat med gavelväggarna längst upp, och vi kommer
fortsätta med ytterväggar för att ”täta” huset.

v 02
Nu är vi tillbaks efter julledigheten och är strax färdiga med
uppstolpning och vindduk på ytterväggarna på Hammaren. Vi håller
på med isolering av ytterväggar, spikar plast och gles i tak på
vindsvåningen så att vi kan släppa på lite värme i huset.
Stålpelare och balk för taken på balkongerna har monterats på båda
husen. Vi kommer fortsätta med isolering för att få huset tätt och kommer
även att fortsätta på taket nästa vecka.

v47
Nu har vi fått på råspont och papp på taket på Städet. Nästa vecka
börjar vi på Hammaren. Vi har gjutit förrådsplattan vid
Städet, och fortsätter sen på Hammaren.

v46

Denna vecka har det varit en del leveranser och montage. Hisschaktet är monterat på båda husen. Vi har även monterat takstolarna på båda
husen, så nu börjar det synas hur taket kommer se ut. Vi har även gjutit lite på förrådsplattan vid Städet.

v45

Vi har börjat förbereda för taket med väggar och syllar på vindsplanet vid Hammaren. På tisdag kommer takstolarna.
Förrådsplattan på Städet är påbörjad och vi håller på med kantbalken.

v43
Nu är även andra våningens betongväggar och bjälklagsplattor på
Städet monterat. Vi kommer fortsätta med på med installationer och
armering i 1 ½ vecka innan vi gjuter valvet.
Schaktningen för förrådsplattan är klar, så där ska vi börja med
grunden. 

v42
Nu har vi monterat andra våningens betongväggar och bjälklagsplattor
på Hammaren. Vi håller på med installationer och armering på valvet.
Första bjälklaget på Städet blev gjutet i torsdag. På måndag startar
montaget av prefabväggarna och tisdag lägger vi bjälklaget.

v 40
Denna vecka har vi monterat första våningens betongväggar och
bjälklag på Hammaren. Nu pågår installationer och armering på
bjälklaget, på torsdag är det planerat för gjutning.
Fjärrvärmeschakten kommer fyllas igen nästa vecka.
Mobilkranen är flyttad till Städet, den kommer flytta tillbaks i slutet
av nästa vecka.

 

 

 

 

 

  

Vatten, avlopp och fjärrvärmen är indraget i grunden. Markarbeten pågår med uppfyllnad invändigt i grunden, och dragning av ledningar.
Vi kommer fortsätta med uppfyllnad nästa vecka och även börja med formningen för grundplattan.
På Städet har vi börjat med staket runt arbetsområdet. Där kommer vi köra bort garaget som står på tomten.
Innan vi börjar med markarbeten ska det fällas en del träd som står i slänten i väster.

 

 

 I anslutning till den befintliga bebyggelsen vid Östmarksvägen och Bruksallén byggs nu två flerbostadshus.


Byggnaderna utförs i två våningar plus vind och innehåller åtta lägenheter per hus. Det blirtotalt 16 läg varav två st 1 rok, sex st 2 rok och åtta st 3 rok.

Byggnaderna inordnar sig i den befintliga byggnadsstrukturen och placeras i öst-västlig riktning parallellt med befintliga bostäder längs Bruksallén. Tillsammans med befintliga byggnader vid kv. Hammaren skapas en fin gårdsbildning som öppnar sig mot vattenspegeln och kvällssolen i väster.

I proportioner , gestaltning , materialval och kulörer efterliknar de nya husen de befintliga husen i kv. Hammaren. Fasaderna utförs med stående träpanel målad med faluröd slamfärg och snickerierna blir vita. På taket läggs rött lertegel.

Alla lägenheter får stora balkonger eller uteplatser, varav de flesta vetter mot söder.

Längs med vattnet planeras ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten.

Närmast infartsvägarna anläggs parkeringar, förråd och källsorterings-byggnader för de boende.