Nya bostäder vid Hammaren och Städet

Hammaren 4:44 och Städet 2

I anslutning till den befintliga bebyggelsen vid Östmarksvägen och Bruksallén planeras en nybyggnation av två flerbostadshus.
En anbudsförfrågan till byggnadsentreprenörer går ut den 20 december och anbud begärs in till den 28 februari 2018. Byggstart beräknas ske under våren-försommaren 2018. Byggnaderna utförs i två våningar plus vind och innehåller åtta lägenheter per hus. Det planeras totalt 16 läg varav två st 1 rok, sex st 2 rok och åtta st 3 rok.

Byggnaderna inordnar sig i den befintliga byggnadsstrukturen och placeras i öst-västlig riktning parallellt med befintliga bostäder längs Bruksallén. Tillsammans med befintliga byggnader vid kv. Hammaren skapas en fin gårdsbildning som öppnar sig mot vattenspegeln och kvällssolen i väster.

I proportioner , gestaltning , materialval och kulörer efterliknar de nya husen de befintliga husen i kv. Hammaren. Fasaderna utförs med stående träpanel målad med faluröd slamfärg och snickerierna blir vita. På taket läggs rött lertegel.

Alla lägenheter får stora balkonger eller uteplatser, varav de flesta vetter mot söder.

Längs med vattnet planeras ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten.

Närmast infartsvägarna anläggs parkeringar, förråd och källsorterings-byggnader för de boende.