Hammaren 4:44 och Städet 2

Nu är vi igång med bygget av fler lägenheter i två nya flerfamiljshus.

v46

Denna vecka har det varit en del leveranser och montage. Hisschaktet är monterat på båda husen. Vi har även monterat takstolarna på båda
husen, så nu börjar det synas hur taket kommer se ut. Vi har även gjutit lite på förrådsplattan vid Städet.

v45

Vi har börjat förbereda för taket med väggar och syllar på vindsplanet vid Hammaren. På tisdag kommer takstolarna.
Förrådsplattan på Städet är påbörjad och vi håller på med kantbalken.

v43
Nu är även andra våningens betongväggar och bjälklagsplattor på
Städet monterat. Vi kommer fortsätta med på med installationer och
armering i 1 ½ vecka innan vi gjuter valvet.
Schaktningen för förrådsplattan är klar, så där ska vi börja med
grunden. 

v42
Nu har vi monterat andra våningens betongväggar och bjälklagsplattor
på Hammaren. Vi håller på med installationer och armering på valvet.
Första bjälklaget på Städet blev gjutet i torsdag. På måndag startar
montaget av prefabväggarna och tisdag lägger vi bjälklaget.

v 40
Denna vecka har vi monterat första våningens betongväggar och
bjälklag på Hammaren. Nu pågår installationer och armering på
bjälklaget, på torsdag är det planerat för gjutning.
Fjärrvärmeschakten kommer fyllas igen nästa vecka.
Mobilkranen är flyttad till Städet, den kommer flytta tillbaks i slutet
av nästa vecka.

 

 

 

 

 

  

Vatten, avlopp och fjärrvärmen är indraget i grunden. Markarbeten pågår med uppfyllnad invändigt i grunden, och dragning av ledningar.
Vi kommer fortsätta med uppfyllnad nästa vecka och även börja med formningen för grundplattan.
På Städet har vi börjat med staket runt arbetsområdet. Där kommer vi köra bort garaget som står på tomten.
Innan vi börjar med markarbeten ska det fällas en del träd som står i slänten i väster.

 

 

 I anslutning till den befintliga bebyggelsen vid Östmarksvägen och Bruksallén byggs nu två flerbostadshus.


Byggnaderna utförs i två våningar plus vind och innehåller åtta lägenheter per hus. Det blirtotalt 16 läg varav två st 1 rok, sex st 2 rok och åtta st 3 rok.

Byggnaderna inordnar sig i den befintliga byggnadsstrukturen och placeras i öst-västlig riktning parallellt med befintliga bostäder längs Bruksallén. Tillsammans med befintliga byggnader vid kv. Hammaren skapas en fin gårdsbildning som öppnar sig mot vattenspegeln och kvällssolen i väster.

I proportioner , gestaltning , materialval och kulörer efterliknar de nya husen de befintliga husen i kv. Hammaren. Fasaderna utförs med stående träpanel målad med faluröd slamfärg och snickerierna blir vita. På taket läggs rött lertegel.

Alla lägenheter får stora balkonger eller uteplatser, varav de flesta vetter mot söder.

Längs med vattnet planeras ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten.

Närmast infartsvägarna anläggs parkeringar, förråd och källsorterings-byggnader för de boende.

 

Om du redan nu är intresserad, så gå in på vår hemsida och registrera dig i vår ordinarie bostadskö för att samla poäng. Intresseanmälningar på just dessa lägenheter kan göras under senhösten 2018 och där dina tidigare insamlade poäng tillgodoräknas. Mer uppgifter om lägenheterna kommer att läggas ut på hemsidan.