Hammaren 4:44 och Städet 2

Nu är vi igång med bygget av fler lägenheter i två nya flerfamiljshus. 

 

v38

Fjärrvärmen är på gång på Hammaren. 
På fredag kommer en mobilkran ställas upp inne på ”gården”.
På Städet är grunden uppfylld. Vi är strax färdiga med
sockelelementen runt grunden. Nästa vecka kommer vi isolera och
armera grunden.

 

Denna vecka gjöt vi bottenplattan på Hammaren. Nu dröjer det några
veckor innan vi fortsätter med stommontaget.
Nästa vecka påbörjas arbetet med att gräva om fjärrvärmeledningarna.
På Städet håller vi på att fylla upp och packa massorna i grunden.

  

Vatten, avlopp och fjärrvärmen är indraget i grunden. Markarbeten pågår med uppfyllnad invändigt i grunden, och dragning av ledningar.
Vi kommer fortsätta med uppfyllnad nästa vecka och även börja med formningen för grundplattan.
På Städet har vi börjat med staket runt arbetsområdet. Där kommer vi köra bort garaget som står på tomten.
Innan vi börjar med markarbeten ska det fällas en del träd som står i slänten i väster.

 

 

 I anslutning till den befintliga bebyggelsen vid Östmarksvägen och Bruksallén byggs nu två flerbostadshus.


Byggnaderna utförs i två våningar plus vind och innehåller åtta lägenheter per hus. Det blirtotalt 16 läg varav två st 1 rok, sex st 2 rok och åtta st 3 rok.

Byggnaderna inordnar sig i den befintliga byggnadsstrukturen och placeras i öst-västlig riktning parallellt med befintliga bostäder längs Bruksallén. Tillsammans med befintliga byggnader vid kv. Hammaren skapas en fin gårdsbildning som öppnar sig mot vattenspegeln och kvällssolen i väster.

I proportioner , gestaltning , materialval och kulörer efterliknar de nya husen de befintliga husen i kv. Hammaren. Fasaderna utförs med stående träpanel målad med faluröd slamfärg och snickerierna blir vita. På taket läggs rött lertegel.

Alla lägenheter får stora balkonger eller uteplatser, varav de flesta vetter mot söder.

Längs med vattnet planeras ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten.

Närmast infartsvägarna anläggs parkeringar, förråd och källsorterings-byggnader för de boende.

 

Om du redan nu är intresserad, så gå in på vår hemsida och registrera dig i vår ordinarie bostadskö för att samla poäng. Intresseanmälningar på just dessa lägenheter kan göras under senhösten 2018 och där dina tidigare insamlade poäng tillgodoräknas. Mer uppgifter om lägenheterna kommer att läggas ut på hemsidan.