Byggstart den 25 juni kl 11.00 för nya bostäder vid Hammaren och Städet

Hammaren 4:44 och Städet 2

I anslutning till den befintliga bebyggelsen vid Östmarksvägen och Bruksallén byggs nu två flerbostadshus.
Byggnaderna utförs i två våningar plus vind och innehåller åtta lägenheter per hus. Det blirtotalt 16 läg varav två st 1 rok, sex st 2 rok och åtta st 3 rok.

Byggnaderna inordnar sig i den befintliga byggnadsstrukturen och placeras i öst-västlig riktning parallellt med befintliga bostäder längs Bruksallén. Tillsammans med befintliga byggnader vid kv. Hammaren skapas en fin gårdsbildning som öppnar sig mot vattenspegeln och kvällssolen i väster.

I proportioner , gestaltning , materialval och kulörer efterliknar de nya husen de befintliga husen i kv. Hammaren. Fasaderna utförs med stående träpanel målad med faluröd slamfärg och snickerierna blir vita. På taket läggs rött lertegel.

Alla lägenheter får stora balkonger eller uteplatser, varav de flesta vetter mot söder.

Längs med vattnet planeras ett gångstråk som ska vara tillgängligt för allmänheten.

Närmast infartsvägarna anläggs parkeringar, förråd och källsorterings-byggnader för de boende.

 

Om du redan nu är intresserad, så gå in på vår hemsida och registrera dig i vår ordinarie bostadskö för att samla poäng. Intresseanmälningar på just dessa lägenheter kan göras under senhösten 2018 och där dina tidigare insamlade poäng tillgodoräknas. Mer uppgifter om lägenheterna kommer att läggas ut på hemsidan.