Klimatinitiativet

 Klimatförändringarna är ett hot mot kommande generationers möjlighet att leva på vår planet. Vi som deltar i Allmännyttan ska aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner.

Genom Allmännyttan klimatinitiativ höjer vi ambitionen och tar ett bredare grepp kring klimatfrågan. Vi skall arbeta atktivt, ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap inom klimat och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

Klimatinitiativets övergripande mål är:

En fossilfri allmännytta år 2030
30 % lägre energianvändning till 2030

                                  Torbjörn Jansson ordf                                     Håkan Laack Vd

 

Lokalt satta mål för Torsby Bostäder är:

Att minska energiförbrukning med 30% till 2030 med 2007 års förbrukning som utgångsläge. 

Att införa åtgärder för att begränsa effekttoppar i vår värmeförbrukning och därmed minska fossilanvändning, till 2022.

Att ersätta de sista oljepannorna senast 2021 med bättre alternativ. 

Att anpassa vår fordonspark till 50% mindre fossilanvändning till 2022. Med 2014 års användning som    
utgångsläge.

Att ställa krav på våra leverantörer att utföra livscykelanalys gällande koldioxideffekter för byggnadsmaterial 
och byggnadssätt vid upphandling av nyproduktion, från och med nästa nybygge. 

Att införa förbättrade möjligheter till källsortering för alla våra hyresgäster, till 2022. I samarbete med övriga samhällsaktörer