Hyran 2018

   

Torsby Bostäder har förhandlat med Hyresgästförening om nya hyror from 1/1 2018.

Vid förhandlingen har vi haft vissa förutsättningar.

  • Torsby Bostäder har få tomma lägenheter.
  • Höjda avgifter för vatten och avlopp.
  • En hög ambitionsnivå för underhåll av våra fastigheter.
  • Nyproduktion av lägenheter.

 Vi har med dessa förutsättningar kommit överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning för 2018 med 0.8 %. Detta innebär en hyresökning med ca 45:-/mån för en ”normal-trea”.

Vi påminner om er möjligheten till e-fakturering av hyran. Det innebär att ni kan, med hjälp av er bank betala hyran via internet. Läs mer om detta på vår hemsida torsbybostader.se

 

Torsby Bostäder