Hyran 2017

Torsby Bostäder har förhandlat med Hyresgästförening om nya hyror from 1/1 2017.
Vid förhandlingen har vi haft vissa förutsättningar: 

  • Torsby Bostäder har få tomma lägenheter
  • Låga räntor på våra lån
  • Höjda avgifter för vatten och avlopp.
  • En hög ambitionsnivå för underhåll av våra fastigheter. 

Vi har med dessa förutsättningar kommit överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning för 2017 med 0.55%.
Detta innebär en hyresökning med ca 30:-/mån för en ”normal-trea”. 

Vi har förutom den normala hyresförhandlingen gjort en översyn av hyran för parkeringsplatser med motorvärmare. Då vi i dag har många olika prissättningar kommer vi att begränsa spridningen. På de områden där vi har lägre priser kommer vi under en treårsperiod att höja hyran till en mer enhetlig nivå.

Under januari kommer vi att erbjuda er möjligheten till e-fakturering av hyran. Det innebär att ni kan, med hjälp av er bank betala hyran via internet.
Läs mer om detta på vår hemsida.