Helginformation/ Hyresförhandlingar

 

En trevlig Helg- Information

 

En sak som hör julhelgen till, är att det brukar bli mycket papper att ta hand om.
Vi har därför i år beställt extra hämtning av papper under julhelgen.
Vi skulle vilja be er som har möjlighet, att hjälpa till genom att vika ihop kartonger och om det är stora mängder gärna ta med till pappersåtervinningen. Detta är bra nu under helgerna men även under resten av året. Då blir det lättare för oss att hålla snyggt i området.

De vanligaste brandskadorna inträffar i hemmet.
Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka en brand.
Släck det levande ljuset när du lämnar rummet.

Skulle det uppstå några problem för dig i eller kring din lägenhet under helgerna
så vänder du dig till oss eller våra samarbetspartners.
Vår egen personal finns på plats även om kontoret är stängt.
Q-security backar upp under helger och nätter.                          010 516 75 30
Vid ev fel på Tv-sändningen eller Data-kommunikation
kontaktar du Telia.                                                                            020 240250

Hyresförhandlingar pågår, vilket innebär att hyresbeloppet inte har ändrats på de lappar som delats ut i december. Vi återkommer när förhandlingen blir klara.                                                 

Alla vi på Torsby Bostäder vill önska er.
En god Jul och ett Gott Nytt År