Aspens tvättstuga och fritidslokal är nyrenoverade

Kaffe och korv i nyrenoverade lokaler vid södra tvättstugan och fritidslokalen vid Aspen.
Tvättstugan har indelats i tre separata utrymmen. Två tvättstugor och en grovtvättsuga som kan bokas var och en för sig. Ett elektroniskt bokningssystem lika den norra tvättstugan  används för tvättstugor och fritidslokalen.
Fritidslokalen har fått en upprustning med nya ytskikt nytt pentry och toalett för rörelsehindrade.