Aspens tvättstuga och fritidslokal renoveras

Nu renoverar vi den södra tvättstugan, grovtvättstugan och fritidslokalen vid Valbergsvägen, Aspen.
Den kommer indelas i tre separata utrymmen. Två tvättstugor och en grovtvättsuga som kan bokas var och en för sig.
Ett elektroniskt bokningssystem lika den norra tvättstugan kommer att användas för tvättstugor och fritidslokalen.
Fritidslokalen får en upprustning med nya ytskikt nytt pentry och toalett för rörelsehindrade.